Közösségi élményekben utazunk!

TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0053 – „Tudás: rejtett kincs”

TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0053 – „Tudás: rejtett kincs”Megvalósítási időszak: 2010.03.01-2011.06.30.

Támogatási összeg: 10.299.039.- Ft

 • Önálló könyvtári honlap létrehozása
 • On-line elérhető szolgáltatásokkal gyarapodott a könyvtár: on-line beiratkozás, kölcsönzött könyvek meghosszabbítása.
 • Külön gyerekeknek szóló rész került kialakításra a honlapon.
 • Teljes állományunk felkerült a honlapra .xls formátumban, mely így könnyen kereshetővé vált az olvasók számára, nem igényel különösebb informatikai képzettséget a használata.
 • Könyvtárhasználatot népszerűsítő programok
 • Író-olvasó találkozó.
 • Alma zenekar koncertje.
 • Kézműves foglalkozások, könyvtárhasználati vetélkedő, bábszínházi előadások
 • Könyvtárhasználatot segítő informatikai oktatás 10 csoportban.
 • Értő olvasást fejlesztő és olvasást népszerűsítő programok
 • Olvasóka címmel két munkafüzetet adtunk ki, 1-2. osztályos, valamint 3-4. osztályos kisdiákoknak. A kiadványt 3-3 ezer példányban juttattuk el a város és a megye iskoláiba.
 • Farsangi kézműves foglalkozás

A TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0053. A tudás rejtett kincs című projektünk keretében farsangi kézműves foglalkozást szerveztünk, melynek időpontja: 2011. február 17. volt. A rendezvényen 15 kisiskolás vett részt. A fenti projekt kapcsán együttműködési megállapodást kötöttünk több közoktatási intézménnyel, többek között a Jókai Mór Református Általános Iskolával. A kézműves foglalkozáson az odajáró diákok egy csoportja vett részt, ahol különleges farsangi álarcokat készíthettek, színes tollak, strasszok és egyéb különleges díszítő elemek felhasználásával. A kézműves foglalkozás persze nem csak az álarcok készítéséről szólt, hisz a program elsődleges célkitűzése a könyvtárhasználat népszerűsítése. Így a kézműves foglalkozásra a gyerekeknek már előzőleg kutatómunkát kell végezniük az adott kézműves foglalkozás témájához kapcsolódóan, melyet feldolgozunk. Így ebben a témakörben a farsangi népszokások, hagyományok kerültek feldolgozásra, mint például Busó járás, Velencei Karnevál, farsangi ételek. A könyvtárhasználat népszerűsítése mellett megismerik a könyvtárunk által nyújtott szolgáltatásokat is, mint például a vasúti menetrendi tájékoztatás, e-Magyarország Pont, referensz kérdések megválaszolása, stb.

Anyák napi kézműves foglalkozás

A TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0053. A tudás rejtett kincs című projektünk keretében Anyák napi kézműves foglalkozást szerveztünk, melynek időpontja: 2011. április 28. volt. A rendezvényen 16 kisiskolás vett részt. A fenti projekt kapcsán együttműködési megállapodást kötöttünk több közoktatási intézménnyel, többek között a Jókai Mór Református Általános Iskolával. A kézműves foglalkozáson az odajáró diákok egy csoportja vett részt, ahol különböző üdvözlő kártyákat készíthettek speciális kartonok felhasználásával. A kézműves foglalkozás persze nem csak az üdvözlőlapok elkészítéséről szólt, hisz a program elsődleges célkitűzése a könyvtárhasználat népszerűsítése. Így a kézműves foglalkozásra a gyerekeknek már előzőleg kutatómunkát kell végezniük az adott kézműves foglalkozás témájához kapcsolódóan, melyet feldolgozunk. Így ebben a témakörben az Anyák napja körüli szokások, azok kialakulása, mióta ünnepeljük, stb. került feldolgozásra. A könyvtárhasználat népszerűsítése mellett megismerik a könyvtárunk által nyújtott szolgáltatásokat is, mint például a vasúti menetrendi tájékoztatás, e-Magyarország Pont, referensz kérdések megválaszolása, stb.

Gyermeknap a Vasutasban

Gyermeknapi rendezvény sorozatunk keretében a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0053 azonosító számú, A tudás: rejtett kincs! c. projektünkön belül óvodások részére bábelőadásokat szerveztünk. Időpont: 2011. május 30. és 31.

Az két előadáson összesen több mint kétszáz óvodás vett részt (első alkalommal 103, második alkalommal 102 gyermek), ami rendhagyó módon az udvarban valósult meg. A Burattinó Bábszínház „Többet ésszel,mint erővel” c. előadását tekintették meg a gyerekek, akiket autóbusz hozott és vitt az óvoda és a Művelődési Ház között.

Projektünk célja, mint már ahogy más rendezvények kapcsán is megfogalmaztuk és leírtuk, a könyvtárba járás népszerűsítése. Manapság a digitalizáció korában nagyon nehéz megszólítani a gyerekeket, ezért ezt olyan korban szeretnénk elkezdeni, amikor még mentesen a digitalizáció fertőzésétől. A programon részt vevő óvodákkal nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki más programjainkon keresztül, így a gyerekek nem csak a bábelőadások kapcsán látogatnak el könyvtárunkba.

Az előadáson való részvétellel fejlődik a gyermekeknek az élőbeszéd megértési képessége, növekszik az általános műveltségük, a történet cselekményszálának logikai felépítésének megértésével javul a logikai gondolkodásuk, amely később hozzájárul a rendszerszemlélet kialakulásához is.

Olvasóka – Értő olvasást fejlesztő és olvasást népszerűsítő kiadvány készítése és eljuttatása a célcsoporthoz

A TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0053 projekt keretében nem csak a könyvtárhasználat népszerűsítését elősegítő programok megvalósítását vállaltuk, hanem egy olyan kimondottan gyermekek számára készült kiadvány elkészítését is, mely fejleszti az értő olvasást, valamint arra sarrkalja a gyermekekeket, hogy minél többet olvassanak. Maga a kiadvány összeállítása 2010-ben megtörtént, azonban finanszírozási okokból csak 2011. II. negyedévében tudtuk a célcsoporthoz eljuttatni. A kiadványból két rész készült, külön az első-második osztályos, illetve külön a harmadik-negyedik osztályos diákoknak. A kiadványt térítésmentesen juttattuk el elsősorban a város, de másodsorban a megye több településére is, összesen 3-3e példányban. Az első köteteket személyesen adtuk át a Jókai Mór Református Általános Iskola kisdiákjainak, akik kitörő lelkesedéssel fogadták a munkafüzeteket és azonnal hozzákezdtek a megoldáshoz is. A pedagógusok visszajelzései nagyon pozitívak voltak, hisz ők is azt látták, hogy a gyerekek örülnek az ajándéknak és szívesen – még az óraközi szünetekben is – ezzel foglalatoskodnak (olyan gyerekek is, akikkel elég sok magatartásbeli probléma volt). A szülők szintén örömmel fogadták a kiadványt, hisz a gazdasági válság okozta terhek mellett sokan nem engedhetik meg, hogy a kötelező felszerelésen kívül bármi mást is megvegyenek a gyermeküknek, ami a kompetenciáik, ismereteik bővítését szolgálná. Több szülői munkaközösségtől, iskolától kaptunk köszönő levelet a kiadvány kapcsán.

A személyesen kiosztott példányok átadásakor egy kis házi versenyt is hirdettünk, amelyik osztályból a legrövidebb időn belül a legtöbben megoldják a munkafüzet feladatait, azt egy kézműves foglalkozásra invitáljuk a művelődési házba. Ez a kis házi verseny további motívációt jelentett a gyerekeknek, így a Jókai Mór Református Általános Iskola 3.b osztályos tanulói vehettek részt egy rendhagyó kézműves foglalkozáson, ahol a felkínált több lehetőség közül a legnépszerűbb az üvegfestés (matricafestés) bizonyult.

Könyvtárhasználók informatikai képzése

TÁMOP-3.2.4 – A tudás: rejtett kincs! 3 csoportban valósult meg 30 fő részvételével. A képzések óraszáma: 25 óra. A képzést eredményesen befejezők látogatási igazolást kaptak teljesítményük elismeréséül.