Közösségi élményekben utazunk!

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0030 Küldetés

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0030 Küldetés„Küldetés – Az élethosszig tartó tanulás szemléletének terjesztése a közművelődés szerepének erősítésével”

Megvalósítási időszak: 2009.08.01-2011.06.30.

Támogatási összeg: 55.555.135.- Ft

A projekt teljes ideje alatt az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:
Eszközbeszerzés, épületfelújítás: a támogatásnak köszönhetően megújult az oktatóterem és a társalgó padlója, festésre került sor. Korszerű és ergonomikus tanulópadokat és székeket vásároltunk, a termek padlózatát kicseréltük, festésre került sor. A termek világítása és fűtése is korszerűsítésre került. A függönyök helyére szalagfüggöny került.

Az Aa. Komponens: Felnőttképzési és Pályázatírási projektismeretek címmel kulturális szakemberek számára képzési programot dolgoztunk ki, melyet akkreditátaltattunk, így bekerült a közművelődési szakemberek számára szervezhető továbbképzések körébe. A programot egyszerűsített eljáráskeretében a FAT-nál is program akkreditáltattuk.

A képzéshez saját jegyzetet adtunk ki. A 80 órás tanfolyamon 5 csoportban összesen 100 fő vett részt, akik sikeresen teljesítették a követelményeket. A jegyzet honlapunkról PDF formátumban letölthető.

A B. komponens keretében szakköröket, tehetséggondozó- és fejlesztő foglalkoztatásokat szerveztünk 2 óvodával és egy általános iskolával, valamint a Ridens Speciális Szakiskolával – ahol fogyatékos és sérült fiatalok számára szerveztünk kézműves foglalkozásokat.

A projekt teljes ideje alatt 4 csoportban szerveztünk napközis tábort, összesen 120 fő részére. Szerveztünk továbbá a 2010-es nyári árvizek és viharok károsultjai számára egy 6 napos, kommunikációs kompetencia fejlesztő nyári tábort, ahol 20 gyermek vett részt.

A Ca. Komponens keretében 14 csoportban összesen 118 fő számára szerveztünk informatikai képzést, amelyen csak hátrányos helyzetű személyek vehettek részt.

 

Kiemelt programelemek:

Így alkotnak a gyerekek – a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0030 projekt zárórendezvénye

A megvalósítási időszak alatt létrejött óvodai és iskolai kézműves foglalkozásokon létrehozott alkotásokból rendeztünk kiállítást, melynek megnyitója 2011. május 31. volt.

A kiállított anyagokat a Százszorszép Óvoda és Tagóvoda kézműves csoportjai, a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium gyöngyfűző csoportja és a Kreatív Kézműves Szakkör biztosította.

A megnyitón nagyjából 50 vendég vett részt, a tárlatot kb. 250 fő látogatta.

Az projekt megvalósításának ideje alatt a kézműves csoportok foglalkozásai során számos olyan alkotás született, ami színvonalát tekintve érdemes lett arra, hogy a nagyközönségnek bemutathassuk. A gyermekek részére egyfajta elismerés a kiállítás, hiszen így megerősítést kapnak arról, hogy a foglalkozások során jól dolgoztak.

A kiállítással célunk volt az is, hogy a pályázatban vállalt, oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli programok szervezésének megvalósulását így is bemutassuk, ne csak a beszámolókban és a statisztikákban jelenjenek meg az elért eredmények.

 

Kreatív Kompetenciákat fejlesztő napközis táborok

A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0030 projekt kapcsán egy utolsó pillanatban elért szerződésmódosítással 2X30 fő számára szerveztünk a 2010-es évhez hasonló kreatív kompetenciákat fejlesztő napközis tábort a Sóstói Múzeumfalu közreműködésével.

A program résztvevőinek kb. 25%-a kötődött valamely családtagja által a vasúthoz.

A 6 napos napközis tábor során a gyermekek olyan hagyományos technikákkal ismerkedhettek meg, míg a batikolás, nemezelés, agyagozás, bútorfestés, kerámia festés, de készítettek ördöglakatot, ellátogattak a Vadasparkba és a Botanikus kertbe, kisvonat híján utazhattak gumikerekű vonaton. Betekintést kaptak a régi falusi életmódba, megkóstolhatták a kemencében sült házi kenyeret házi tejföllel, de megkóstolhatták a kemencében készült desszerteket is, mint például az éppen érő meggyből készült meggyes batyut. A népi mesterségek közül a mézeskalácssütést saját maguk is kipróbálhatták, beülhettek múlt századi iskolapadba és írhattak libatollal a barabási iskolában. Akadt olyan résztvevő is, akinek nagyszülei, szülei valóban ebben az iskolában töltötték iskolás éveiket.

A táborból a gyermekek rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza nap mint nap, a szülők és pedagógusok visszajelzései nagyon pozitívak voltak. Az ördöglakathoz kapcsolódó mesét mindenki megtanulta és volt olyan is, aki otthon kérte a szülőket, hogy vágjanak neki méretre drótokat, hogy a testvérenek is elkészíthesse azt. Projektünk megvalósítása során idén ez volt az utolsó tábor, de bízunk benne, hogy a hamarosan megjelenő pályázati kiírások ismét lehetővé teszik majd ilyen és ehhez hasonló táborok szervezését, hisz már az első napi élmények hatására is az volt a legfőbb kérdése a gyermekeknek, hogy „Úgye jövőre is jöhetünk ide táborozni?” – Ez megerősít bennünket abban, hogy igen is fontos a gyermekkorban elkezdett kompetencia fejlesztés, a kreatívitás fejlesztése, hisz a gyerekek ezt igénylik,sokkal jobban, mint hogy a tv, vagy a számítógép előtt töltsék a szünidőt. A Múzeumfalu nagyon jó helyszín ehhez, hisz a hagyományos népi mesterségek és az egy-egy tájegységre épülő hagyományok egy helyszínen, több hektáros területen találhatók meg, ahol megfelelő tér nyílik szabadidős lehetőségek szervezésére is.

Bár fárasztóak voltak a napi programok, a 6 napba sűrített élmények akár egy hónapra is elegendőek lettek volna, a gyerek élvezték és bánták, hogy a 6 nap ilyen gyorsan elrepült.

 

Fejlesztő foglalkozások és szakkörök a TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0030 projekt keretében

A TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0030. projekt keretében két óvodával és több iskolával együttműködési megállapodást kötöttünk, ahol különböző szakköröket, fejlesztő foglalkozásokat valósítottunk meg. A Százszorszép Óvodában két csoportban működött kézműves foglalkozásunk, ugyanennek az óvodának a Benczúr téri tagóvodájában szintén két kézműves csoport működött kiegészítve két fejlesztő csoporttal. A Jókai Mór Református Általános Iskolában 2-3-4. osztályban tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozásokat valósítottunk meg, a Ridens Speciális Szakképző Iskola és Kollégiumban főként fogyatékos fiatalok számára szerveztünk Kerámai szakkört, míg a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában gyöngyfűző szakkört szerveztünk. A foglalkozások heti 1 alkalommal valósultak meg, rendszeres jelleggel a tanév során. A csoportok létszáma jellegtől függően 6 és 12 fő között mozgott. Ezeken kívül intézményünkben is indult két szakkör, honismereti és kreatív kézműves néven.

A program indokoltságát a projekt születése kapcsán felmerült indokokkal tudjuk alátámasztani: rendkívül fontos már gyermekkorban megkedveltetni a gyerekekkel a tanulást, hisz a megfelelő korban elkezdett szemléletformálás a sikeresség érzete mellett motiválólag hat a családi körülményekből adódó estleges hátrányos helyzet leküzdésére. Az elvégzett igényfelmérés alapján a megkérdezett szülők 40%-a fontosnak tartja már óvodáskorban a matematikai készség fejlesztését, hisz ez hozzájárul a logikus gondolkodás kialakulásához.

 

Digitális kompetenciák fejlesztése

TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0030 „KÜLDETÉS” – Az élethosszig tartó tanulás szemléletének terjesztése a közművelődés szerepének erősítésével 7 csoportban valósult meg 49 fő részvételével. A képzések óraszáma: 25 óra. A képzést eredményesen befejezők látogatási igazolást kaptak teljesítményük elismeréséül.