Közösségi élményekben utazunk!

Munkaerőpiaci szolgáltatások

Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás
A szolgáltatás célja a munkát keresők vállalkozóvá válásának elősegítése, új vállalkozások indítása.

A szolgáltatás egyéni tanácsadás és/vagy csoportos tájékoztató keretében segíti az ügyfeleket vállalkozás indításában és önfoglalkoztatóvá válásában. Ennek érdekében az ügyfél információs szükségleteihez alkalmazkodóan jogi, pénzügyi, támogatási tanácsadás folytatása, valamint üzleti terv elkészítésének elősegítése a szolgáltatás tartalma.

Az ügyfelek segítséget kérhetnek a piaci lehetőségek felkutatásához, a kiválasztott tevékenységhez szükséges kompetenciák, képzettség, gyakorlati feltételek meghatározásához.

A szolgáltatás nyújtása történhet egyéni vagy csoportos formában.

Egyéni tanácsadás keretében az első interjú alkalmával fel kell mérni, hogy az ügyfélnek mely területeken van szüksége tanácsadásra. Ilyen területek lehetnek: jog (a vállalkozás indításához, működéséhez is elengedhetetlenül fontos jogi információk, vállalkozási formák jellemzői, egyéb okiratok), pénzügyi és számviteli (a vállalkozás működtetéséhez és indításához szükséges pénzügyi vonatkozások, számviteli, adózási információk), támogatási lehetőségek (a vállalkozás indításához elérhető lehetőségekről információ nyújtása), üzleti tervezés, a vállalkozni szándékozók tájékoztatása speciális internetes honlapokról, melyek a vállalkozás működéséhez hasznos információt nyújtanak, a választott tevékenységhez szükséges készségek felmérése, fejlesztése.

A csoportos tanácsadás keretében a közös munka során a résztvevők a vállalkozás indításának alapkérdéseit is megoszthatják egymással és a csoportvezetővel. A csoportos foglalkozáson a résztvevők elsajátítják a vállalkozás indításához szükséges fontos alapismereteket, vállalkozási ötletük körvonalazódik, üzlet tervük elkészítéséhez segítséget kapnak, vállalkozási motivációjuk erősödik.

Utánkövetés: A tanácsadás lezárását követően 6 hónapig az ügyfél vállalkozási tevékenységének követése, eredményeinek regisztrálása. Az utánkövetés az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően történik.

A szolgáltatás célcsoportja: vállalkozni szándékozó aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek. Különösen ajánlott a szolgáltatás a 6 hónapnál nem régebben munkát keresőknek, illetve a legalább középfokú végzettséggel rendelkezőknek

 

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás
A szolgáltatás célja, hogy a már működő mikro-, kis-, és középvállalkozások ismereteinek bővítése révén hozzájáruljon a munkavállalói létszám megőrzéséhez, növekedéséhez, illetve a vállalkozás stabil működésének megteremtéséhez, fejlődésének elősegítéséhez.

A szolgáltatás nyújtása történhet egyéni vagy csoportos formában. A szolgáltatást elsődlegesen azoknak a vállalkozásoknak ajánlott nyújtani, melyek proaktívan kifejezésre juttatják igényüket a tanácsadásra, direkt megkeresés útján kapcsolatba lépnek a tanácsadást nyújtó szervezettel.

Egyéni tanácsadás keretében a tanácsadó felméri a vállalkozás jelenlegi helyzetét, majd tanácsot ad a vállalkozás működtetéséhez, fenntartásához, bővítéséhez, segítséget nyújt az üzleti terv elkészítéséhez, valamint segíti az eligazodást a különböző pályázati lehetőségek és források között. Tanácsod munka- és cégjogi, társadalombiztosítási, illetve gazdasági kérdésekben. A szolgáltatást igénybe vevőt tájékoztatni kell a foglalkoztatás tervezett bővítése esetén a munkavállalók után igénybe vehető adó- és járulékkedvezményekről, az esetleges foglalkoztatási támogatásokról, valamint tájékoztatást kell adni a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szóló egyéb tájékozódási lehetőségekről (kamarák, érdekképviseletek, információs irodák, honlapok). Szükség esetén a Művelődési ház képzett munkatársai esélyegyenlőségi és fenntarthatósági tanácsadással, valamint marketing tanácsadással állnak a szolgáltatást igénybe vevő rendelkezésére.

Csoportos tanácsadás keretében az egyéni tanácsadás témáiban klubok, fórumok szervezése valósítható meg.

A szolgáltatás célcsoportja: A gazdasági életben résztvevő bármely for- és nonprofit mikor, kis- és középvállalkozás. Különösen ajánlott a szolgáltatás a profilváltás folyamatában lévő és/vagy tevékenységi körüket bővítő vállalkozásoknak; a hátrányos helyzetű, alacsony munkaerő kereslettel rendelkező térségekben működő vállalkozásoknak; kezdő vállalkozásoknak; működési problémával küzdő, stabilitásukat megteremteni kívánó vállalkozásoknak; hátrányos helyzetű embereket foglalkoztató non-profit vállalkozásoknak.