Közösségi élményekben utazunk!

EFOP-5.2.2-17-2017-00117

 

 

 

 

 

 

EFOP-5.2.2-17-2017-00117 

Transznacionális együttműködések –

A közművelődés szerepe az élethosszig tartó tanulásban

A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

A projekt megvalósítása során az együttműködés keretében vállaljuk, hogy

 • projektünk megvalósításával hozzájárulunk a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia, az Ifjúsági Garancia akcióterve, a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, a Civil stratégia és a Nemzeti önkéntes stratégia, valamint a Duna Régió Stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a (köz)szolgáltatások minőségének fejlesztését, esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítését.

Programunk hozzájárul a szakpolitikai szakemberek ismeretanyagának bővítéséhez, ezáltal a társadalmi kihívásokra adott válaszok is jobbá válnak.

A projekt átfogó célja: a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása hazai alkalmazásra a kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében

 

További részcélok a projektben:

 • a közművelődés szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése kapcsán rendelkezésre álló speciális tudásanyag bővítése
 • az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakemberei között
 • szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában válnak elérhetővé, amelyek segítik a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a megfogalmazott szakmai ajánlásoknak köszönhetően segítik a mindennapos szakmai munkát.

 

A projekt keretében a kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése, a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • a megjelölt területen fellelhető módszerek, eljárások megismerése nemzetközi együttműködés keretében
 • nemzetközi hálózatépítés
 • a megismert jó gyakorlatok leírása, a megszerzett tapasztalatok feldolgozása
 • kutatás és összehasonlító elemzés a külföldi partnerek bevonásával a közművelődés helyzetének vizsgálatáról
 • a projektbe bevont nemzetközi partnerekkel kompetenciafejlesztés, tréning és terepmunka megvalósítása Magyarország kevésbé fejlett régióiban
 • közös szakmai programok szervezése, megtartása
 • évente 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal tanulmányút szervezése és lebonyolítása az együttműködő partnerekkel
 • disszemináció a hazai szakemberek körében tréningek, illetve kompetencia fejlesztés keretében
 • módszertani szakmai összegzés és szakmai ajánlás megfogalmazása
 • adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése
 • a projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozatala
 • a projekt eredményeinek széles körű megismertetése.

 

A kötelezően megvalósítandó tevékenységeken túlmenően a projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • Magyarországi konferencia szervezése
 • Honlap fejlesztés

A projekt saját honlapja: http://vokenyiregyhaza.egyuttmukodesek.hu/

 

A projekt támogatásának összege: 49.983.400.-Ft

A projekt támogatásának intenzitása: 100%. 

A projekt befejezésének dátuma: 2020. január 31.