Felnőttképzési szolgáltatások

Előzetes tudásszint felmérés

Az előzetes tudásszint-felmérés célja a jelentkező korábban megszerzett ismereteinek, készségeinek és gyakorlati tapasztalatainak a megvizsgálása és értékelése, illetve ezek összevetése a kiválasztott képzés során megszerezhető kompetenciákkal. Az előzetes tudásszint felmérés folyamata és eredménye segíti a jelentkezőt abban, hogy tudatosodjon benne, hogy hol tart a tanfolyam megkezdése előtt, milyen – formális vagy informális módon – megszerzett kompetenciái vannak már a kiválasztott szakmával kapcsolatosan. Az előzetes tudásszint felmérést az oktatásszervező végzi. A mérés eredményétől függően a jelentkező felmentést kaphat a tanfolyam egyes részeinek látogatása alól.

A szolgáltatás díja: A képzési díj tartalmazza

Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás

A képzési szükségletek felmérése és a képzési tanácsadás  célja annak feltárása, hogy a tanulás iránt érdeklődő számára mely képzések felelhetnek meg az ő személyes előképzettsége, korábban megszerzett szakmai tapasztalatai, egyéni élethelyzete, érdeklődése és munkával kapcsolatos céljai alapján. Az  oktatásszervező által végzett felmérési és tanácsadási folyamat során a jelentkezőnek módja nyílik megismerni a számára megfelelő tanfolyamokat, az azokon megszerezhető kompetenciákat és szakképesítéseket.

A szolgáltatások díjmentesen vehetők igénybe.